ทำไมต้อง มังกรฟ้า?

มังกรฟ้า เป็นแพลตฟอร์มจำหน่าย ล็อตเตอรี่ รูปแบบใหม่ ที่มีล็อตเตอรี่ให้เลือก มากกว่า 5,000,000 ใบในปัจจุบัน และ มังกรฟ้า ยังเป็น แพลตฟอร์มจำหน่ายลอตเตอรี่ในประเทศไทย เจ้าแรกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ โดย มังกรฟ้า จะจัดเก็บล็อตเตอรี่ ทุกงวดทุกใบ ไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี

 
 

"ค่าบริการ"

สำหรับค่าบริการ 20 บาท ที่เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นค่าบริหารจัดการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าจ้างพนักงานบริการ

ค่าพนักงาน สแกนลอตเตอรี่ เข้าระบบ มากกว่า 5,000,000 ใบ รวมถึงบริการดูแลลูกค้า 24 ชั่วโมง

2. ค่าสถานที่จัดเก็บล็อตเตอรี่

มังกรฟ้าต้องเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บลอตเตอรี่โดยเฉพาะเนื่องจาก ลอตเตอรี่เป็นกระดาษซึ่งเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายได้ง่าย ดังนั้นทาง มังกรฟ้ายังมีการรับประกับหากมีล้อตเรอรี่สูญหาย มังกรฟ้าจ่ายให้ 2 เท่า ให้กับลูกค้าทุกท่านอีกด้วย

3. ค่า SMS แจ้งเตือน

sms สำหรับแจ้งเตือนทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ และแจ้งเตือนทุกครั้ง เมื่อลูกค้าถูกรางวัล ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

4. ค่าบริหารจัดการระบบ

การบริหารจัดการเซิฟเวอร์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา และพร้อมจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีประสิทธภาพสูงสุด และปลอดภัยที่สุดอีกด้วย

 
S__15466613_edited.jpg

"มังกรฟ้า" จดทะเบียน
บริษัทถูกต้องตามกฎหมาย

มังกรฟ้า ได้ทำการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการของ มังกรฟ้า ได้อย่างตรงไปตรงมา และที่สำคัญ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่า มังกรฟ้า เป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายล็อตเตอรี่ที่มีตัวตน

นโยบายมังกรฟ้า

  • ไม่ขายสลากให้กับบุลคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี

  • ส่งเสริมรายได้เข้าภาครัฐ

  • มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอาเปรียบ

  • สนับสนุนผู้ไม่มีรายได้ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส

  • แบ่งรายได้ แบ่งปันช่วยเหลือสังคม